სერვისები
 
ავტომობილის ძრავი (ნებისმიერი)
  • ძრავის დიაგნოსტიკა
  • კომპრესიის შემოწმება
  • ძრავის ამოღება-ჩადგმა, დაშლა-აწყობა
  • ძრავის სრული და ნაწილობრივი რემონტი
  • ძრავის ღუმელში რეცხვა
  • ძრავის ღვედის და დამჭიმი მექანიზმის შეცვლა
  • ანთების სანთლის ,,სვეჩი’’ და კოჭას შეცვლა ,,ბაბინა“
  • და სხვა

 

კავკასიის ავტოსერვისი ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ფლობს  ავტომობილის ძრავთან დაკავშირებულ ყველა სახის დანადგარს და ხელსაწყოს.  ნებისმიერი  სირთულის დაზიანების აღმოფხვრა ხდება ყველაზე თანამედროვე აღჭურვილობის და საუკეთესო სპეციალისტების მეშვეობით.

 
:
სხვა სერვისები