სერვისები
 
სავალი ნაწილი
  • სავალი ნაწილის დიაგნოსტიკა
  • საყრდენი დისკის გაჩარხვა
  • ავტომობილის თვლების გეომეტრიის გასწორება ,,რაზვალი“
  • სავალი ნაწილის შეცვლა-აღდგენა
  • საჭის მექანიზმის აღდგენა
  • წინა მაშუქი ფარების ლინზით გასწორება
  • სამუხრუჭე სისტემის გამართვა
  • ვულკანიზაცია-ბალანსირება
  • და სხვა
 
:
სხვა სერვისები